Hallitus 2012-2013


Kauniainen - Grankulla Rotary Club

 

Rotaryvuoden 1.7.2012 - 30.6.2013 hallitus ja toimihenkilöt
Rotaryåret 2012 - 2013 styrelse och funktionärer

 

Virka / Befattning Nimi / Namn Sähköposti / e-post Puhelin / Telefon
Presidentti, President Kalle Pyöräniemi

kalle.pyoraniemi (at) welho.com

+358 (0)40 738 2021
Tuleva presidentti, Kommande president

Irmeli Viherluoto-Lindström

irmeli.viherluot-lindstrom (at) perpetual.fi

+358 (0)500 467249
Past presidentti, Past president Tom Linden tom.linden (at) saunalahti.fi +358 (0)40 8208145
1. Sihteeri, Sekreterare (läsnäolo rotarytoimisto, rotarykansliet)

Mikael Strang

mikael.strang (at) cardplus.fi +358 (0)40 4554301
2. Sihteeri, Sekreterare (pöytäkirjat, protokoll)      
Rahastonhoitaja, Skattemästare Minna Bonnici

Minna.Bonnici (at)
nordea.com

040 8262090
Rotary Foundation Markus Lindström markus.lindstrom (at) perpetual.fi +358 (0)400 463755

Jäsenyyskomitea Medlemskommitte

     
Nuorisovaihto Ungdomsbyte Mikael Strang    
Suhdetoiminta, PR      
Hallintokomitea      

 

Muut Toimihenkilöt / Övriga Befattningar

Tilintarkastajat, Revisorer                       Pekka Rautalahti, Tapio Pesola

Varatilintarkastaja, Revisorssuppleant      Andreas Wärnhjelm

Löylyneuvos                                          Pekka Malm

Palveluprojektikomitea                            -

IT-vastaava                                           -