Nimi
Namn

Kauniainen - Grankulla Rotary Club

Piiri
Distrikt

1420

Perustettu
Grundad

09.03.1968

Kummiklubi
Fadderklubb

Espoon Rotaryklubi - Esbo Rotaryklubb

  

 

Kauniainen – Grankulla Rotary club -toimintaa

 

Kauniainen – Grankulla Rotary Clubi perustettiin 9.3.1968, joten täyttää 2018 keväällä 50 vuotta. Klubin vanhimmat aktiivijäsenet ovat olleet pitkään mukana toiminnassa. Klubin perustajäsenkin on yhä edelleen jäsenenä klubissamme.

 

Rotaryn perustaja Paul P. Harris
”Mitä Rotary sitten meille tarkoittaakin, maailma tulee tuntemaan sen tuloksista, joita se työllään saavuttaa. ”

 

Haasteissaan klubeille RI:n presidentit edellyttivät mm. hankkimaan uusia jäseniä ja pitämään vanhat vahvistamalla sitoutumista siten, että klubijäsenet kiinnitettäisiin ainakin johonkin palvelutehtävään per jäsen, edistämään humanitaarisia palveluita rotarysäätiön avulla, osallistumalla ainakin yhteen paikalliseen tai kansainväliseen palveluprojektiin vähintään yhdellä Rotaryn kehittämisalueella, verkostoitumisen vahvistamista rotaryperheen kautta sekä erityisesti tukemaan nuorten sukupolvet ohjelmaa eri tavoin.

Tunteeko mailma meidät tuloksistamme? Ehkäpä? Emme ole olleet kovin innokkaita kertomaan saavutuksitamme, vaan ajatelleet Paul P. Harrisin tavoin, että teot puhukoot puolestaan!

 

Esimerkkejä klubimme toiminnasta

 

Nuorisovaihto

Olemme aktiivisesti mukana nuorisovaihdossa, joka tukee kansainvälistymistä ja itsenäistymistä. Nuorisovaihto on ollut vuosia klubimme näkyvintä toimintaa.

Monet tuntevat rotaryjärjestön parhaiten sen nuorisovaihto-ohjelmasta. Yli 8 000 nuorta ympäri maailman saa vuosittain mahdollisuuden tutustua vaihto-oppilaana johonkin uuteen kulttuuriin. Suomen organisaation kautta kulkee noin 600 suomalaista ja ulkomaalaista nuorta vuosittain.

Kauniaisissa nuorisovaihdolla on jo vuosikymmenten perinteet. Olemme lähettäneet vuosittain yhden oppilaan maailmalle, ja vastavuoroisesti ottaneet yhden nuoren klubiimme. Viime kaudella suomalainen Otto oli Yhdysvalloissa ja amerikkalainen Remy vietti vuoden suomalaisissa perheissä.

Nuorisovaihto on edullinen tapa oppia tuntemaan vieraita kulttuureja, vahvistaa kielitaitoa, kansainvälistyä  ja itsenäistyä turvallisissa olosuhteissa.  

Vuosivaihtoon haetaan vaihtokesää edeltävänä syksynä ottamalla yhteyttä rotary clubiimme. Kun vaihtoon lähdetään yleensä lukion 1. luokan jälkeisen kesän elokuussa, haku tapahtuu edellisenä syksynä. Vuosi on seikkailu positiivisessa mielessä paitsi nuorille, niin myös isäntäperheenä toimiminen tarjoaa tilaisuuden tutustua uuteen kulttuuriin, uuteen kieleen sekä tietysti uuteen ihmiseen ja hänen omaan perheeseensä.

Rotaryvaihto-organisaatiollamme on hyvän, luotettavan toimijan maine. Monilla isäntäperheillä on jo kokemusta vaihto-oppilasmaailmasta joko omasta nuoruudesta tai omien lasten kautta.

 

Rotary näkyväksi paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Kansainvälisen rotaryjärjestön Rotary Internationalin perustamisesta on kulunut yli. Palvelu on rotarytoiminnan kulmakiviä, jonka varaan myös Kauniaisten rotaryt rakentavat. Olemme osallistuneet moniin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Rotaryn tunnuslause Service Above Self - palvelu itsekkyyden edelle on kanavoitunut klubissamme vuosien saatossa hankkeisiin kuten lahjoitukset Huumekoira-toimintaan, Koulutus Elämään –säätiölle ja vaikkapa lahjoitukset Kauniaisten Musiikkiopistolle.

Kansainvälisen Rotaryjärjestön 110-vuotisjuhlavuoden teema vuonna 2015 oli Light Up Rotary – Rotary näkyväksi, jonka klubit ottavat  huomioon eri tavoin. Huhtikuussa  (28.4.) vietimme klubissamme RI:n 110-vuotisjuhlaa vieraanamme ja esitelmöitsijänä professori Yrjö Neuvonen. Hän piti avoimen luennon aiheesta Tietotekniikan tulevaisuuden innovaatiot - ihmisen ystäviä vai vihollisia?

Paikallisesti olemme tukemassa Kauniaisten Musiikkiopistoa stipendein ja Avointa Perhepäivätoimintaa lahjoituksin. Kansallisella tasolla olemme mukana mm kolmivuotisessa Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeessa.

Paikallisen toiminnan lisäksi olemme osallistuneet Kansainvälisillä kentillä mm Filippiinien katastrofin uhrien tukemiseen lahjoittamalla Shelter Boxin (www.shelterboxtuki.fi) ja Ilembulan sairaalahankkeeseen rahalahjoituksin sekä End Polio Now –suurhankkeeseen keräämällä varoja. Olemme mukana Pasilan klubin käynnistämässä Global Grant -hankkeessa.

End Polio Now –hankkeen tunnetuimpiin lahjoittajiin kuuluvat Melinda ja Bill Gates. Polion eli lapsihalvauksen hävittäminen maapallolta on edelleen kansainvälisen rotaryjärjestön kaikkien aikojen mittavin ohjelma, joka jatkuu edelleen. Yhteistyö Maailman terveysjärjestön (WHO), Unicefin ja USA:n kansanterveysviraston kanssa aloitettiin 1988. Rotarit olivat keränneet vuoteen 2014 mennessä taudin hävittämiseksi 1,2 miljardia dollaria. Työ on kantanut hedelmää: poliotapaukset ovat vähentyneet 99 %, ja tautia esiintyy kotoperäisenä enää muutamassa maassa. 

 

Rotarysäätiö

Rotarysäätiö eli The Roatay Foundation (TRF) ottaa vastaan lahjoituksia, pieniä ja suuria, ja jakaa sitten tuotoista rahaa klubien projekteihin. KAIKKI RAHAT KERÄTÄÄN ROTAREIDEN YKSYISILLÄ LAHOITUKSILLA. TRF:llä on mm seuraavat rahastot:

• PolioPlus rahastoon kerätään rahaa nykyisillä päätöksillä vuoteen 2017 asti, jolloin Rotarysäätiö täyttää 100 vuotta. Rotarien lahjoittamat varat maksetaan suoraan Poio Plus Rahastoon.

•Pysyvä Rahasto (Permanent Fund), jonka tarkoitus on toimia Rotarysäätiön vakautusrahastona. Sen pääomaa ei käytetä suoranaiseen operatiiviseen toimintaan. Pysyvä rahasto rahoitetaan TRF:n sijoitusten tuotoilla, (SHARE) ja suurilla lahjoituksilla.

•Vuosirahasto (Annual Programs Fund), jonka varat sijoitetaan ja jaetaan SHARE- järjestelmän mukaan osittain takaisin piireille.

•World Fund  Jonka varat TRF’n hallitus hallinnoi  käyttäen varat korkeimman prioritettin hankkeiden, Peace- ohjeman ja Global Grantin matsaukseen

Kauniaisten klubi on  aktiivisesti mukana ja olemme saanet toiminnastamme PHF (Paul Harris Fellow) -tunnustuksia.

 

Rotaryt harrastavat

Rotaryt eivät vain tee projekteja vaan myös harrastavat ja käyvät teatterissa, konserteissa ja museoissa. Klubilla on innokas golffaajien joukko, joka pelaa ei ainoastaan kotikentillä vaan joka keväiset turneet Eestiin ovat kiinteä osa ohjelmaamme. Rotarit tunnetaan kiinnostavista luennoistaan, joihin myös ulkopuoliset ovat tervetulleita. Monipuoliset esitelmät ja esitelmöitsijät ovat merkittävä osa klubin ohjelmaa.Mikäli innokkaita lähtijöitä löytyy riittävästi teemme matkoja kiinnostaviin kohteisiin. Syksyllä 2013 oli vuorossa Pietari ja sen taideaarteet.

 

 

On etuoikeus olla rotari

Kansainvälisen rotaryjärjestön perusti asianajaja Paul P Harris Chicagossa Yhdysvalloissa 23.2.1905. Harris halusi luoda paikan, jossa eri alojen ammattilaiset voisivat vaihtaa keskenään ajatuksia ja luoda merkityksellisiä, elämänikäisiä ystävyyssuhteita. Järjestön toimintaidea perustui ystävyyteen, kanssakäymiseen ja lähimmäisen tukemiseen. Nimi Rotary juontaa ensimmäisen klubin käytännöstä kierrättää (engl. rotate) kokouksia jäsentensä työpaikoilla. Rotaryaate levisi nopeasti Yhdysvalloista Eurooppaan ja muualle maailmaa. Järjestön hyvä maine veti puoleensa niin valtionjohtajia kuin kulttuurivaikuttajiakin. Suomeen Rotary rantautui  1926, kun Helsinkiin perustettiin Suomen ensimmäinen rotaryklubi. Maailmassa on jo 1,2 miljoonaa rotaria ja 34 000 rotaryklubia. Suomessa klubeja on 297 ja jäseniä vajaat 11.000

Rotariksi tullaan yleensä jonkun klubin jäsenet suosituksesta, mutta yhteyttä voi ottaa myös itse paikalliseen klubiin ja tulla esittäytymään. Rotarilta odotetaan kiinnostusta työhön hyväntekeväisyysjärjestössa sekä hyvää ammattimainetta ja esimerkillisyyttä oman ammattialansa edustajana.

 

”Mitä Rotary sitten meille tarkoittaakin, maailma tulee tuntemaan sen tuloksista, joita se työllään saavuttaa. ” Paul P. Harris.

Lisätietoa Rotarysta www.rotary.fi

 

 Yllä olevien videomateriaalien linkit johtavat YouTuben sivuille.