Koulutus Elämään ohjelma

Koulutus Elämään – Lasten ja nuorten terveellisemmän elämän puolesta
Kauniaisten rotariklubin ratkaiseva tuki Koulutus Elämään –ohjelmassa


Kauniaisten Rotaryklubi oli yksi ensimmäisiä rotariklubeja, jotka merkittävällä panoksellaan auttoivat Koulutus Elämään –säätiön perustamisessa. Klubi on tukenut vahvasti säätiön toimintaa mm. videotekstien kääntämisessä alkuperäisestä suomeksi, musiikin käännös- ja äänitystyössä sekä ruotsinkielisen ohjelmaversion eri vaiheissa. Klubin panos ohjelman levittämiseen Kauniaisten ja lähikuntien alueella on ollut tärkeä.

Koulutus Elämään -säätiö

 

Koulutus Elämään -säätiö toteuttaa 3-13v lapsille kehitettyä laaja-alaista terveyskasvatusohjelmaa, jonka keskeiset osa-alueet ovat terveelliset elämäntavat ja ehkäisevä päihdetyö. Toimintaympäristönä ovat päiväkodit ja alakoulut. Opetus tapahtuu liikkuvassa, eritysvarustellussa opetusvaunussa ja tänään on käytössä koulutus-boxeja. Toiminnan ydin on pitkäkestoisuudessa ja varhaiseen puuttumiseen pohjautuvassa lapsen itsetuntoa vahvistavassa ja tukevassa pedagogiassa.

 

Näpäyttämännä Haroldia siirryt Koulutus Elämään -säätiön sivuille.

***

 

Hallitus

Koulutus Elämään -säätiön päätösvaltaa käyttää kahdeksi vuodeksi kerrallaan säätiön vuosikokouksessa valittu hallitus.

Hallitus (2019)

Kari Helaniemi, hallituksen puheenjohtaja

Marja Kyrölä, vpj.

Outi Mäkelä, jäsen

Merja Söderström, jäsen

Eveliina Talvitie, jäsen

Soili Mynttinen, jäsen

 

Hallitus vuosien takaa

Pirkko Kiikka, hallituksen puheenjohtaja
Jyrki Lausvaara, vpj.
Helena Pesola, jäsen
Matti Iivanainen, jäsen
Pauli Tuohioja, jäsen
Kari Kaukinen, jäsen

 

Uusi opetusvaunu tuplasi opetuskapasiteetin syksyllä 2007 ja vuonna 2009 opetusohjelmaan pääsi 15500 lasta!

Uuden vaunun luovutustilaisuudessa 15.11.2007 läsnä mm. pääministeri Matti Vanhanen ja Kauniaisten Rotareista Pirkko ja Martti KiikkaEU-parlamentaarikot tutustumassa projektiin. Kuvassa Mitro Repo.
Säätiön opettaja Maarit Leskinen kertomassa, miten esimerkiksi päitheet vaikuttavavt elimistöömme.
Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.

Säätiö vuonna 2010

Koulutus Elämään -säätiön toimintaa tukee edelleen Raha-automaattiyhdistys, jonka tuki on kohdennettu opettajien palkkakuluihin ja opetusmateriaaleihin. Toimintaa pyöritetäään kahdella vaunulla, jotka ovat liikkeellä koko koulujen lukuvuoden ajan. Yhteistyökouluja säätiöllä on n. 60, lisää olisi tulossa mukaan, mutta vaunuilla ei kapasiteettia riitä enempään. Viime vuonna koulutimme yhteensä n. 15 500, 3-13-vuotiasta lasta ja nuorta.

Säätiön suuri haaste lähitulevaisuudelle on löytää rahoittajia, jotta päästään toteuttamaan kehitettävää matkalaukkumallia mahdollisimman monella koululla. Itse opetusohjelman sisältö ja metodi pysyy samana, ainoastaan oppimisympäristö muuttuu entistäkin mobiilimmaksi ja viimeisimmällä teknologialla varustelluksi.

Opetusohjelman sisälltö on osittautunut onnistuneeksi, koska opettajilta kerätty palaute on erittäin kannustavaa. Säätiö on myös aloittanut viime syksynä aineiston keräämisen vaikuttavuustutkimukseen. Tähän osallistuvat ne 5. ja 6. luokkalaiset, jotka ovat päässeet koulutukseemme ainakin viitenä vuonna. Tutkimuksessa keskitytään nuorten elämänhallinnallisiin ja sosiaalisiin taitoihin, koska niistä on mahdollista löytää viitteitä tulevaisuuden päihteiden väärinkäytön ja syrjäytymisen riskeistä. Vertailuryhmänä käytetään kouluterveyskyselyn tuloksia, jossa on tutkittu juuri samoja asioita.

Säätiön tausta ja tavoitteet

Taustaa
Koulutus Elämään –säätiön opetusohjelman perusta on Australiassa 1960 -luvulla alkunsa saanut ja 1970 -luvulla Englantiin tuotu päihteiden käyttöä ehkäisevä Life Education –ohjelma. Syksyllä 2000 useiden yksityisten henkilöiden ja vapaaehtoisjärjestöjen tuella perustettu Koulutus Elämään –säätiö tuotti ohjelman suomalaisten päiväkotien ja koulujen käyttöön. Ensimmäinen Koulutus Elämään –opetusvaunu aloitti toimintansa Suomessa keväällä 2001.


Tavoite
Säätiö toimii opetusohjelman avulla lasten ja nuorten luotettavana kumppanina kodin ja koulujen rinnalla johdattaen lapsia ja nuoria noudattamaan terveitä elämäntapoja. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä päihteiden väärinkäyttöä. Lapsille ja nuorille annetaan tarpeellista tietoa omasta kehosta ja sen ainutlaatuisuudesta ja heitä opastetaan tekemään terveyden huomioon ottavia ratkaisuja elämän valintatilanteissa. Koko Suomen kattava vaunuverkosto olisi 6-7 liikkuvaa luokkavaunua käsittäen 5-6 eri puolilla Suomea sijaitsevaa keskusyksikköä. Tavoitteena on olla opetusministeriön hyväksymä kiinteä osa koulujen terveyskasvatusohjelmaa.


Toimintatapa
Säätiö tuo valmiin opetuskokonaisuuden kunkin päiväkodin tai koulun käyttöön. Koulutus Elämään -opetusohjelma valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa ottaen huomioon kunkin kohteen yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristönä on korkeatasoinen, AV-välinein varustettu opetusvaunu. Opetuksessa pyritään kertatapahtuman sijasta pitkäkestoisuuteen siten, että samat lapset pääsisivät peräkkäisinä vuosina vaunuopetukseen sitä mukaan kuin ohjelma etenee. Yksi oppitunti kestää 45 minuutista kahteen tuntiin lasten ikätason mukaan. Opetusta annetaan myös ruotsinkielellä.

Aiheesta lisää: www.koulutuselamaan.fi

Alla koulutuspäällikkö Sami Teikon kutsu tulla tutustumaan vaunuun paikanpäällä

Olette milloin tahansa tervetulleita seuraamaan vaunuun oppitunteja ja minä tulen mielelläni kertomaan lisää säätiön toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Vaunuaikataulun saatte soittamalla Sami Teikolle.

Terveisin,

Sami Teikko KM
Koulutuspäällikkö
sami.teikko@koulutuselamaan.fi
puh. 0400 638 863

Koulutus Elämään -säätiö
Harjuviita 12, 02110 Espoo
www.koulutuselamaan.fi