Instruktion för Rotary-faddrar

 

Förberedelse

 • När du kommit på en person, som du tycker kunde passa in i klubben – ring honom och fråga hur han principiellt ställer sig till ett eventuellt medlemskap i Rotary

 • Om han är positiv – bjud hem honom för att där i lugn och ro gå igenom vad Rotary är (RI, Finlands Rotary, Distriktet, Klubben)

 • Berätta om Grankulla klubben och dess verksamhet och medlemmar

 • Kom ihåg speciella program, ungdomsutbyte, narkotikaverksamheten, bastun

 • Visa och ge honom/henne en anmälningsblankett – berätta om klassifikationssystemet*)

 • Berätta om att bygga kontaktnät genom att vara aktiv i den egna klubben, ”lappa” både inom Finland och utomlands

 • Ge länkar till RI:s, Finlands Rotarys och Grankulla Rotarys webbsidor

 • Berätta om invalsprocessen: blankett, styrelsebehandling, klassifikationsbehandling*), 10 dagars prövotid

 • Svara på hans/hennes frågor

 • Ge honom/henne en vecka tid att fundera och bed honom fylla i medlemsansökan eller – ring och påminn

 Antagning

 • När 10 dagars prövotiden slut – meddela honom 

 • Kom överens om tidpunkten för hans/hennes första möte

 • Förbered honom/henne på att han skall hålla en 1-3 min presentation av sig själv, jobbet och familjen

 • Kom tillsammans till mötet och var med honom/henne under mötet

 • Berätta om praktiska detaljer

 

Fortsatt verksamhet

 • Påminn honom/henne om mötet under de följande 3-5 veckorna, så att han/hon skapar sig en ny rutin

 • Ta med honom/henne på ett par bastukvällar (en privat, en firma)

 • Gå med honom/henne för att ”lappa” först i en mindre grannklubb och sedan i en större H:fors-klubb

 • Uppmuntra honom/henne att ta med avec på lämpliga intressanta möten

 • Motivera honom/henne avec med på alla fester, exkursioner och resor – föregå själv med som gott exempel

 • Uppmuntra honom/henne att aktivt delta i verksamheten och komma med egna initiativ

 • Uppmuntra honom/henne efter en positiv 2-4 månaders verksamhet att ta sina bekanta med i Rotary

Vidare

 • Efter 5-10 veckor, bjud igen hem honom/henne (gärna en grupp med flere nya) för att gå igenom hans/hennes både positiva och negativa upplevelser och tankar

 • Följ med hans/hennes aktivitet under det första året och tag reda på orsak till eventuell frånvaro

 • Du är fadder också de följande åren!

 

* KLASSIFICATION

Rotary International erkänner värdet av mångfald i varje enskild klubb. En klubb som speglar sitt samhälle med tanke på yrkes- och affärsklassifikationer, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet är en klubb som har nyckeln till sin framtid.