Presidentit 1967 - 2019

 

EDELLISET PRESIDENTIT

PresidenttiVuodestaVuoteen
Ole Mangström19671969
Eero-Eetu Saarinen19691970
Armas Järnström19701971
Per Björkvall19711972
Freyr Riska19721973
Göran Nykvist19731974
Bo Ohls19741975
Leif Olsson19751976
Lars Lax19761977
Yngve Ollus19771978
Olavi Larma19781979
Andreas Wärnhjelm19791980
Martti Talvela19801981
Per Grönqvist19811982
Risto Sukapää19821983
Tor Ahlstedt19831984
Fred-Erik Ekström19841985
Jorma Manninen19851986
Erik Nylund19861987
Arto Naukkarinen19871988
Dan Eklund19881989
Martti Immonen19891990
Pertti Mäkeläinen19901991
Eero Viljanen19911992
Krister Krokfors19921993
Henrik Lundström19931994
Reinhold Enqvist, Pekka Malmi19941995
Curt Ringwall19951996
Ilkka Raivio19961997
Martti Kiikka19971998
Jan-Erik Grönlund19981999
Ilkka Rantasalo19992000
Pauli Tuohioja20002001
Lars Kajander20012002
Timo Kropsu20022003
Tapio Pesola20032004
Harri Mannila20042005
Jouni Jokelainen20052006
Matti Hämäläinen20062007
Erkki Nuotio20072008
Juha Pulkkinen2008

2009

Kari Airaksinen20092010

Markus Lindström                   2010        2011

Tom Linden                            2011        2012 

Kalle Pyöräniemi                     2012        2013

Irmeli Viherluoto-Lindström     2013        2014

Jouni Jokelainen                     2014        2015

Timo Kropsu                          2015        2016

Harri Mannila                      2016        2017

Juha Arola                             2017        2018

Jukka Nerg                            2018        2019