Rotarijärjestö

On etuoikeus olla rotari
 

Kansainvälisen rotaryjärjestön perusti asianajaja Paul P Harris Chicagossa Yhdysvalloissa vuonna 1905.Järjestön toimintaidea perustui ystävyyteen, kanssakäymiseen ja lähimmäisen tukemiseen. Rotaryaate levisi nopeasti Yhdysvalloista Eurooppaan ja muualle maailmaa. Vuonna 1925 klubeja oli jo yli 200 ja jäseniä runsaat 20.000. Järjestön hyvä maine veti puoleensa niin valtionjohtajia kuin kulttuurivaikuttajiakin. Suomeen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1927. Kuuluisia ensimmäisiä suomalaisia rotareita ovat olleet mm. Jean Sibelius, Arvo Ylppö ja Risto Ryti.

Tänä päivänä rotaryliikkeeseen kuuluu yli 32.000 klubia, joissa jäseniä on runsaat 1,2 miljoonaa 200 maassa. Suomessa rotaryliike on ”menestynyt” erittäin hyvin. Klubeja on noin 300, suurimmilla paikkakunnilla jopa useita, ja jäseniä noin 12.000.

Rotaryliike eroaa monista muista hyväntekeväisyysorganisaatioista siinä, että rotariksi ei ilmoittauduta, vaan rotariksi kutsutaan: klubit kutsuvat jäsenikseen hyvämaineisia ammatti-ihmisiä, joita yhdistävät kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja halu vaikuttaa. Kutsu rotarytoimintaan on kunnianosoitus kutsuttavalle henkilölle ja hänen ammatilleen/osaamiselleen. Kutsu-periaate nostaa rotaryjärjestön statusta – on etuoikeus voida olla rotari.

Rotarit tunnetaan tekojen kautta

Rotaryjärjestö on tullut tunnetuksi tekojensa kautta. Maailmanlaajuiset hyväntekeväisyyshankkeet, nuorisovaihto ja stipendit ovat muovanneet rotaryn kuvaa. Järjestön tunnuslauseena on Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Rotaryjärjestö oli vuonna 1942 aloitteentekijänä YK:n UNESCO-järjestön perustamisessa. Muun muassa YK, WHO ja UNESCO ovat tänäkin päivinä tahoja, joiden kanssa rotaryliike toimii aktiivisesti yhteistyössä.

Yksi suurimpia rotaryliikkeen projekteja on ollut PolioPlus –ohjelma maailman kaikkien lapsien rokottamisesta poliota vastaan. Kampanja aloitettiin 1984. Lisäksi ohjelma tukee yhteiskunnallista aloitteellisuutta, tautitapausten seurantaa ja laboratorioita, jotka ovat mukana maailmanlaajuisessa polionhävittämiskampanjan loppuunsaattamisessa. Ohjelma on toiminut hienosti, sillä tänä päivänä polioon sairastuneiden määrä on pudonnut 99 % kaikkialla maailmassa. Merkittävää tukea tähän mittavaan ohjelmaan on saatu myös Bill ja Melinda Gatesin Säätiöltä.

Rotaryjärjestöllä on meneillään jatkuvasti isoja humanitaarisia, koulutus- ja kulttuuriohjelmia ja niiden toimenpanoa ympäri maailmaa. Näistä löytyy runsaasti tietoja rotareiden kotisivuilta. Jokaisella rotarypiirillä ja rotaryklubilla on lisäksi paljon omia paikallisia hankkeita, joita viedään läpi rotariperiaatteiden mukaisesti. Rotarina voi siis vaikuttaa myös oman paikkakunnan asioihin ja epäkohtien poistamiseen.

 

Rahoitus Rotarysäätiöltä

Rotaryjärjestön taustalla on Rotarysäätiö, joka rahoittaa suuret hankkeet. Se on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimyksiä edistää maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamista parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä.

Varallisuudeltaan säätiö kuuluu maailman kuuden suurimman joukkoon. Polion vastaiseen työhön sijoitettavien varojen lisäksi Rotarysäätiö käyttää vuosittain noin 70 milj. euroa opiskelu- ja hyväntekeväisyysohjelmiinsa. Säätiö saa varoja yksittäisiltä klubeilta jäsenmaksuina sekä lahjoituksina yksityisiltä jäseniltä ja kansalaisilta. Yksittäiset klubit voivat anoa apurahoja myös omiin paikallisiin projekteihinsa.

Lisää aiheesta löytyy Rotary Internationalin sivuilta.


Sivun alkuun